Advertisement

Learn JLPT N4 Grammar: させられる (saserareru)

Learn Japanese Grammar JLPT N4 Flashcard

Meaning: to be made to do something (passive causative)

Example sentences:

子供のとき、わたしは掃除が嫌いでしたが、よく母に家の掃除をさせられました。
When I was young, I hated cleaning but my mom always made me clean the house.
kodomo no toki, watashi wa souji ga kirai deshita ga, yoku haha ni ie no souji o saseraremashita.

 

父は会社を止めさせられてたいへん困った。
My dad was forced to quit his job so he’s in big trouble.
chichi wa kaisha o yamesaserarete taihen komatta.

 

息子は退学させられた。
My son was expelled.
musuko wa taigaku saserareta.

 

妻に月給を出させられるので、自由に使うことができない。
My wife makes me give her my monthly salary so I can’t use it freely.
tsuma ni gekkyuu o dasaserareru node, jiyuu ni tsukau koto ga dekinai.

 

山田さんは病気が非常に重かったので、医者にすぐ入院させられました。
Yamada’s illness got worse, so the doctor made him stay in the hospital.
yamada san wa byouki ga hijou ni omokatta node, isha ni sugu nyuuin saseraremashita.

 

毎日母に野菜を食べさせられる。
My mom makes me eat vegetables every day.
mainichi haha ni yasai o tabesaserareru.

 

中国人は6月4日のことをもう忘れたと言う人がいても、私はそうは思いません。今も、政府によって、毎年思い出させられているのです。
If some people say the Chinese people have already forgotten June 4, I don’t believe it. We still have our government reminding us every year.
chuugokujin wa rokugatsu yokka no koto o mou wasureta to iu hito ga ite mo, watashi wa sou wa omoimasen. ima mo, seifu ni yotte, maitoshi omoidasaserarete iru no desu.

 

父が皆さんの味方につけば、失望させられる心配は二度とする必要がありません。
When you have my father in your corner, you will never again have to worry about being let down.
chichi ga minasan no mikata ni tsukeba, shitsubou saserareru shinpai wa nido to suru hitsuyou ga arimasen.
***味方に付ける (mikata ni tsukeru): to enlist someone as a supporter


Advertisement

 

もし憲法が無視され、この少数民族の権利が後退させられるのなら、男性の権利も女性の権利も保障されなくなる。
If the Constitution can be ignored and the rights of this minority roll back, then nobody’s rights are secure, men’s or women’s.
moushi kenpou ga mushi sare, kono shousuu minzoku no kenri ga koutai saserareru no nara, dansei no kenri mo josei no kenri mo hoshou sarenaku naru.

 

あの子には、他人には信じられないくらいの苦労をさせられたよ。
I have had more trouble with that child than any one would believe.
ano ko ni wa, ta’nin ni wa shinjirarenai kurai no kurou o saserareta yo.

 

実験が大胆になるにつれ、結果にはますます驚嘆させられた。
As my experiments grew bolder, my results became more astounding.
jikken ga daitan ni naru ni tsure, kekka ni wa masumasu kyoutan saserareta.

 

アメリカが大恐慌に見合われると、母は家計を支えるために高校をやめさせられた。
During the Great Depression, my mother was pulled out of school to help support her family.
amerika ga daikyoukou ni miawareru to, haha wa kakei o sasaeru tame ni koukou o yamesaserareta.

 

とにかく私としてはこの件について何もしないつもりだ。おめおめと馬鹿な真似を演じさせられた者はその事実を吹聴したくはないものだ。
My idea is to do nothing in the matter. A man who has permitted himself to be made a thorough fool of is not anxious to broadcast the fact.
tonikaku watashi toshite wa kono ken ni tsuite nani mo shinai tsumori da. omeome to baka na mane o enjisaserareta mono wa sono jijitsu o fuichou shitaku wa nai mono da.

 

ほんの一瞬だったのに、冷えそうな寒風なんて比べ物にならないくらいぞっとさせられた。彼は受付係のほうをむいた。
The look only lasted a second, but it chilled me more than the freezing wind. He turned back to the receptionist.
hon no isshun datta noni, hiesou na kanpuu nante kurabemono ni naranai kurai zotto saserareta. kare wa uketsukegakari no hou o muita.
***比べ物にならない (kurabemono ni naranai): cannot be compared with, no match for

 

それがなければ、契約を成立させられる可能性はまずない。
Without it, there is zero chance my deal will go through.
sore ga nakereba, keiyaku o seiritsu saserareru kanousei wa mazu nai.

 

彼女の強い香水にはまったくうんざりさせられた。
Her strong perfume really put me off.
kanojo no tsuyoi kousui ni wa mattaku unzari saserareta.

 

Similar grammar:

られる (rareru) – 1: be able to do something
られる (rareru) – 2: passive voice
させる (saseru): make/let somebody do something


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N4 Grammar: ても (temo)
Learn JLPT N4 Grammar: なら (nara)