Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 残す (nokosu)

Learn JLPT N3 Vocabulary with Flashcard

Kana: のこす
Kanji: 残す
Romaji: nokosu

Type: verb

Meaning: to leave (behind; over)

Example sentences:

大きな荷物は全部ここに残してください。
ookina nimotsu wa zenbu koko ni nokoshite kudasai.
Please leave your big luggage here.

シズカはわずかな隙間を残してドアを閉め、心臓の鼓動をなんとかしずめようとした。
shizuka wa wazukana sukima o nokoshite doa o shime, shinzou no kodou o nan toka shizumeyou to shita.
Shizuka closed the door except for a crack and tried to make her heart beat more slowly.

Learn JLPT N3 Vocabulary: 残す (nokosu)

今回の件で私に悪いお気持は残されませんように。
konkai no ken de watashi ni warui okimochi wa nokosaremasen you ni.
I hope you will not entertain any resentment at what has occurred.

彼はエミリーを残した部屋に戻った。
kare wa emirii o nokoshita heya ni modotta.
He went back to the room where he had left Emily.

Similar words:

置く (oku)

Meaning in other languages:

Chinese: 留下 (liúxià)
Korean: 남기다 (namgida)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 商売 (shoubai)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 日本 (nihon)