Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 印象 (inshou)

Learn JLPT N3 Vocabulary with Flashcard

Kana: いんしょう
Kanji: 印象
Romaji: inshou

Type: noun

Meaning: impression

Example sentences:

ここしばらくのわたしの印象を言えば、きみは玲子を我慢ならないと思っている。
koko shibaraku no watashi no inshou o ieba, kimi wa reiko o gaman naranai to omotte iru.
My impression has been for some time past that you could hardly endure Reiko.

私はこの男からじつに強い印象を受けましてね、あの顔は決して忘れられません。
watashi wa kono otoko kara jitsu ni tsuyoi inshou o ukemashite ne, ano kao wa kesshite wasureraremasen.
That man made a deep impression on me, I shall never forget his face.

Learn JLPT N3 Vocabulary: 印象 (inshou)

印象悪くしちまったかな?
inshou waruku shichimatta ka na.
I hope I didn’t make a bad impression.

彼女は自分がよい印象を与えたのかどうか、まったく確信が持てなかった。
kanojo wa jibun ga yoi inshou o ataeta no ka dou ka, mattaku kakushin ga motenakatta.
She was not at all sure that she had made a good impression.

Similar words:

所感 (shokan); 感想 (kansou)

Meaning in other languages:

Chinese: 印象 (yìnxiàng)
Korean: 인상 (insang)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 黙る (damaru)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 勝手 (katte)