Advertisement

Learn JLPT N4 Grammar: ようにする (you ni suru)

Japanese Grammar: ようにする (you ni suru)

Click on image to view full size.

Meaning: to try to, to make sure that

Formation:

Verb-dictionary form + ようにする
Verb-ないform + ようにする

Example sentences:

There are 33 example sentences available for this grammar point.

忘れないようにしよう。
I’ll remember that.
wasurenai you ni shiyou.

 

本題をそれないようにしよう。
Let’s not get off the subject.
hondai o sorenai you ni shiyou.

 

私はユーモアを忘れないようにしている。
I have acquired a sense of humour.
watashi wa yuumoa o wasurenai you ni shite iru.

 

他国の外務大臣にも電子メールを送るようにした。
I started shooting emails to my foreign-minister colleagues.
takoku no gaimu daijin ni mo denshi meeru o okuru you ni shita.

 

わたしなら、その点で過度に自分を責めないようにするよ。
I wouldn’t blame myself too much on that score if I were you.
watashi nara, sono ten de kado ni jibun o semenai you ni suru yo.

 

休む場所を見つけて、邪魔にならないようにするのよ。
Find a place to rest and stay out of the way.
yasumu basho o mitsukete, jama ni naranai you ni suru no yo.

 

午後になると、ここに横になって、一時間ぐらい眠るようにしています。
I lie down here every afternoon and get an hour’s nap.
gogo ni naru to, koko ni yoko ni natte, ichi jikan gurai nemuru you ni shite imasu.

 

何かを考えないようにすると、かえってそのことが頭から離れなくなります。
Trying not to think about something guarantees that it is never far from your mind.
nanika o kangaenai you ni suru to, kaette sono koto ga atama kara hanarenaku narimasu.

 

たっぷり睡眠をとっていますか?膝にあまり負担をかけないようにしてますか?
Are you getting plenty of rest? Not straining the knee too much?
tappuri suimin o totte imasu ka. hiza ni amari futan o kakenai you ni shite imasu ka.

 

もし僕の存在があなたに苦痛を与えるようだったら、僕は二度と会わないようにしよう。
You shall not see me if my presence is distasteful to you.
moshi boku no sonzai ga anata ni kutsuu o ataeru you dattara, boku wa nido to awanai you ni shiyou.

 

彼女は、より大きな苦しみを受けないようにするため、この苦しみに耐えなければならない。
She must be hurt this way so that she does not suffer greater hurt.
kanojo wa, yori ooki na kurushimi o ukenai you ni suru tame, kono kurushimi ni taenakereba naranai.

 

バベルの塔は、人間たちの言葉を分けて、互いに話しができないようにしただけではない。
The Tower of Babel had done more than make it impossible for people to speak to each other.
baberu no tou wa, ningentachi no kotoba o wakete, tagai ni hanashi ga dekinai you ni shita dake dewa nai.

 

最後に、世間の人たちの親切心と心づかいが理解できました。そこで私のほうでも、できるだけ親切と心づかいを忘れないようにしました。
I finally realized that other people were kind and courteous to me. So the least I could do was to be kind and courteous to them.
saigo ni, seken no hitotachi no shinsetsushin to kokorozukai ga rikai dekimashita. soko de watashi no hou demo, dekiru dake shinsetsu to kokorozukai o wasurenai you ni shimashita.

 

Learn JLPT N4 Grammar: ようにする (you ni suru)

夜は甘いものを食べないようにしています。
I’m trying not to eat sweet stuff at night.
yoru wa amaimono o tabenai you ni shite imasu.

 

忘れ物をしないようにしてください。
Please try not to leave anything behind.
wasuremono o shinai you ni shite kudasai.

 

健康のために野菜を食べるようにしています。
I’m trying to eat vegetables in order to stay healthy.
kenkou no tame ni yasai o taberu you ni shite imasu.

 

彼女は、わたしの部屋には近づかないようにしていた。
She tried not to come near my room.
kanojo wa, watashi no heya niwa chikazukanai you ni shiteita.


Advertisement

 

再び同じミスを犯さないようにしてください。
Please make sure not to make the same mistake twice.
futatabi onaji misu o okasanai you ni shite kudasai.

 

毎食後、歯をみがくようにしています。
I try to brush my teeth after meals.
maishokugo, ha o migaku you ni shite imasu.

 

毎日メールをチェックするようにしている。
I try to check emails every day.
mainichi meeru o chekku suru you ni shiteiru.

 

彼が正体がばれないようにしている。
He’s making sure that his cover isn’t blown.
kare ga shoutai ga barenai you ni shiteiru.

 

明日から、6時に起きるようにします。
I’ll try to wake up at 6 from tomorrow on.
ashita kara, roku ji ni okiru you ni shimasu.

 

インタビューに応じる時は、いつでも短時間で終わらせるようにしている。
When I give an interview, I always keep it short.
intabyuu ni oujiru toki wa, itsu demo tanjikan de owaraseru you ni shite iru.

 

まずはこの国で働く人々が成功し、その成功を維持できるようにする手助けから始めましょう。
Let’s begin with what we’re going to do to help working people in our country get ahead and stay ahead.
mazu wa kono kuni de hataraku hitobito ga seikou shi, sono seikou o iji dekiru you ni suru tedasuke kara hajimemashou.

 

一度才能のある人間を見つけたら、大事にして放さないようにする。
Once I find someone with talent, I take good care of them and never let them go.
ichido sainou no aru ningen o mitsuketara, daiji ni shite hanasanai you ni suru.

 

非常時に備えて、警備部門はすべての場所へ進入できるようにしておくのが筋じゃないのか?
Shouldn’t Security have access to every corner of a building in case of emergency?
hijouji ni sonaete, keibi bumon wa subete no basho e shinnyuu dekiru you ni shite oku no ga suji janai no ka.

 

建国の父たちが独立革命を戦い、憲法を起草したのは、アメリカを一人の人間が全権力を握る国家にしないようにするためだったのです。
Our founders fought a revolution and wrote a constitution so America would never be a nation where one person had all the power.
kenkoku no chichitachi ga dokuritsu kakumei o tatakai, kenpou o kisou shita no wa, amerika o hitori no ningen ga zenkenryoku o nigiru kokka ni shinai you ni suru tame datta no desu.

 

今後の私たちの仕事は、その強力な民主党綱領が、民主党が優勢の上院と、民主党が優勢の下院と、ヒラリー・クリントン政権で確実に実現するようにすることです。
Our job now is to see that strong Democratic platform implemented by a Democratic-controlled Senate, by a Democratic House and a Hillary Clinton presidency.
kongo no watashitachi no shigoto wa, sono kyouryoku na minshutou kouryou ga, minshutou ga yuusei no jouin to, minshutou ga yuusei no kain to, hirarii kurinton seiken de kakujitsu ni jitsugen suru you ni suru koto desu.

 

撮影では体力を使うので、現場にはチョコレート、ビタミン剤、水を持っていくようにしていました。
Filming requires stamina, so I brought chocolate, vitamin pills and water to the set.
satsuei de wa tairyoku o tsukau no de, genba ni wa chokoreeto, bitaminzai, mizu o motte iku you ni shite imashita.

 

このディスプレイは多量のエネルギーを消費するため、燃料電池の液体水素を無駄にしないためにも、いつも電源を切るようにしている。
I always turn off this energy-intensive display so as not to waste the fuel cell’s liquid hydrogen reserves.
kono disupurei wa taryou no enerugii o shouhi suru tame, nenryou denchi no ekitai suiso o muda ni shinai tame ni mo, itsumo dengen o kiru you ni shite iru.
***電源を切る (dengen o kiru): to turn off power

 

このプロジェクト、私に担当させてください。期待に沿うようにします。
Let me take charge of this project. I won’t let you down.
kono purojekuto, watashi ni tantou sasete kudasai. kitai ni sou you ni shimasu.
***期待に沿う (kitai ni sou): to live up to one’s expectations

 

緑の草のあるところだけを行くようにするんだよ。
Keep to the green grass.
midori no kusa no aru tokoro dake o iku you ni surun da yo.

 

私たちは木の間の通れるところを拾うようにして進みました。
We picked a way among the trees.
watashitachi wa ko no ma no tooreru tokoro o hirou you ni shite susumimashita.

 

Similar grammar:

にする (nisuru): to decide on
ようになる (you ni naru): to reach the point that
ことになる (koto ni naru): it has been decided that
ことにする (koto ni suru): to decide to


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.
If you have any questions please check the F.A.Q section.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N4 Grammar: ことができる (koto ga dekiru)
Learn JLPT N4 Grammar: ようだ (you da)
error: Content is protected !!