Advertisement

Learn JLPT N3 Grammar: に対して (ni taishite)

Learn Japanese Grammar JLPT N3 Flashcard

Meaning: in contrast to; while; in regard to

Formation:

Verb-casual + のに対して/のに対する
Noun + に対して/に対する
なadj + な/である + のに対して/に対する
いadj + のに対して/に対する

Example sentences:

この日本語のクラスでは女子学生が15に対して、男子学生は3人しかいません。
While there are 15 female students in this Japanese class, there are only 3 male students.
kono nihongo no kurasu de wa joshi gakusei ga juugo ni taishite, danshi gakusei wa sannin shika imasen.

 

妻がスポーツ好きなのに対して、僕は読書好きだ。
While my wife loves sports, I love reading books.
tsuma ga supootsu zuki na no ni taishite, boku wa dokusho zuki da.

 

お客さんに対しては、そのような言葉遣いをしてはいけません。
You can’t use that kind of tone with the customers.
okyakusan ni taishite wa, sono you na kotoba dzukai o shite wa ikemasen.

 

目上の人に対して敬意を示さなければなりません。
We must show respect to our superiors.
meue no hito ni taishite keii o shimesanakereba narimasen.

 

わたしはその批判に対して二つのことを言いたい。
I have two things to say about that comment.
watashi wa sono hihan ni taishite futatsu no koto o iitai.

 

この学校では教師に対する要求が厳しいです。
This school has very high requirements towards its teachers.
kono gakkou de wa kyoushi ni taisuru youkyuu ga kibishii desu.

 

先日の会議では彼の説明に対して質問が集中した。
There were a lot of questions in regard to his explanation at the meeting the other day.
senjitsu no kaigi de wa kare no setsumei ni taishite shitsumon ga shuuchuu shita.

 

田中さんはもともと世話好きで、誰に対しても親切だ。
Tanaka is an obliging person who’s always kind to everyone.
tanakasan wa motomoto sewazuki de, dare ni taishite mo shinsetsu da.

 

Japanese Grammar: に対して (ni taishite)

Click on image to view full size.


Advertisement

彼は、大衆がエリートに対して怒っていたり、貿易や移民問題にひどく腹を立てていたりするのを感じ取ったんでしょう。
I think that he perceived that the public is angry at the elites, that there’s real resentment about trade and immigration.
kare wa, taishuu ga eriito ni taishite okotte itari, boueki ya imin mondai ni hidoku hara o tatete itari suru no o kanjitottan deshou.

 

中国は、国際裁判所が南シナ海の係争地域に対する同国の領有権主張を退けたことで守勢に立たされている。
China is on the defensive after an international court rejects its claim over disputed territory in the South China Sea.
chuugoku wa, kokusai saibansho ga minami shina kai no keisou chiiki ni taisuru doukoku no ryouyuuken shuchou o shirizoketa koto de shusei ni tatasarete iru.

 

人生最高の晴れ舞台で、彼女はトランプ氏に対してあからさまな批判を口にしました。
On the biggest stage of her life, she delivered a not-so-subtle jab at Trump.
jinsei saikou no harebutai de, kanojo wa toranpushi ni taishite akarasama na hihan o kuchi ni shimashita.

 

私たちは誰に対しても思いやりを持ち、情け深くあるでしょう。
We are going to be considerate and compassionate to everyone.
watashitachi wa dare ni taishite mo omoiyari o mochi, nasakebukaku aru deshou.

 

彼が私に対してこれからいったいどういう話をしようとしているのか、私はそれに興味があった。
I wanted to find out what he could possibly want to talk with me about.
kare ga watashi ni taishite kore kara ittai dou iu hanashi o shiyou to shite iru no ka, watashi wa sore ni kyoumi ga atta.

 

私たちの目標は、貧しい子どもたちの窮状に対して何か手を打つことだ。
Our goal is to do something about the plight of poor children.
watashitachi no mokuhyou wa, mazushii kodomotachi no kyuujou ni taishite nanika te o utsu koto da.

 

この学校の三角形の骨組みは、潮流や水位の変化に対応でき、以前の学校よりも洪水や嵐に対する耐久性が向上しています。
The school’s triangular frame can adapt to changing tides and water levels, making it better suited to survive floods and storms.
kono gakkou no sankakukei no honegumi wa, chouryuu ya suii no henka ni taiou deki, izen no gakkou yorimo kouzui ya arashi ni taisuru taikyuusei ga koujou shite imasu.

 

移民の問題もまた、主な懸念事項です。首相は、EU圏内からの新たな移民に対する社会保障給付を入国後4年間制限する「緊急ブレーキ」を認めるよう、強く要求しています。
Immigration is also a key concern – with the prime minister pushing for an “emergency brake” to limit welfare payments for newly arrived European migrants for four years.
imin no mondai mo mata, omona ke’nen jikou desu. shushou wa, iiyuu kennai kara no aratana imin ni taisuru shakai hoshou kyuufu o nyuukokugo yo nenkan seigen suru kinkyuu bureeki o mitomeruyou, tsuyoku youkyuu shite imasu.

 

ニューヨークでショーの舞台裏で、彼女が新しいシステムに対する自信を語っています。
Backstage at her New York show, she voiced confidence in the new system.
nyuuyooku de shoo no butaiura de, kanojo ga atarashii shisutemu ni taisuru jishin o katatte imasu.

 

彼はブラウン家に対して、大きな敬意を抱いている。
He has a very high opinion of the Browns.
kare wa buraunke ni taishite, ookina keii o idaite iru.


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.

Must-read: Guide to self-studying Japanese effectively

Learn JLPT N3 Grammar: ほど~ない (hodo~nai)
Learn JLPT N3 Grammar: ばかり (bakari) - 1