Advertisement

Learn JLPT N2 Grammar: にかかわる (ni kakawaru)

Learn Japanese Grammar JLPT N2 Flashcard

Meaning: to relate to; to have to do with

Formation:

Noun + にかかわる/にかかわって/にかかわり

Example sentences:

それは、個人の名誉にかかわる問題だ。
That is a problem that involves a person’s reputation.
sore wa, kojin no meiyo ni kakawaru mondai da.

 

睡眠剤は、量が多すぎると、生命にかかわるのだ。
Your life will be in danger if you take too many sleeping pills.
suiminzai wa, ryou ga oosugiru to, seimei ni kakawaru no da.

 

それから、母は病気になった―命にかかわる病気にね。
Then my mother fell ill ― fatally ill.
sore kara, haha wa byouki ni natta. inochi ni kakawaru byouki ni ne.

 

国民の生活にかかわる大切な問題だから、早く解決しなければならない。
This is an important problem that involves people’s lives, so we have to solve it quickly.
kokumin no seikatsu ni kakawaru taisetsu na mondai dakara, hayaku kaiketsu shinakereba naranai.

 

彼らはどこです?いいから、教えてください。生死にかかわる問題なんです。
Where have they gone? Tell me quickly. It’s a matter of life or death.
karera wa doko desu. ii kara, oshiete kudasai. seishi ni kakawaru mondai nan desu.

 

父の名誉にかかわるそんな推測は、息子としては容認できません。
A son ought not to submit to such a stain on his father’s honor.
chichi no meiyo ni kakawaru sonna suisoku wa, musuko toshite wa younin dekimasen.

 

Japanese Grammar: にかかわる (ni kakawaru)

Click on image to view full size.

あの頃、私は20歳で、その年齢では政治に関わった経験などありませんでしたし、何の戦略もありませんでした。
I was 20 then, and at that age, I had no experience about politics so I had no strategies.
ano koro, watashi wa hatachi de, sono nenrei de wa seiji ni kakawatta keiken nado arimasen deshita shi, nan no senryaku mo arimasen deshita.


Advertisement

 

男子学生の質問は事業経営にかかわるものだったのに対し、女子学生の質問はキャリア形成を問題としていた。
The male students were focusing on how to manage a business and the female students were focusing on how to manage a career.
danshi gakusei no shitsumon wa jigyou keiei ni kakawaru mono datta no ni taishite, joshi gakusei no shitsumon wa kyaria keisei o mondai to shite ita.

 

トランプ大統領は、国家安全保障に関わる高位の顧問を定期的にホワイトハウスのシチュエーション・ルームに招集した。
President Trump regularly convened his top national security advisors in the White House Situation Room.
toranpu daitouryou wa, kokka anzen hoshou ni kakawaru koui no komon o teikiteki ni howaito hausu no shichyueeshon ruumu ni shoushuu shita.

 

男女を問わずすべての人にかかわる決定が下されるとき、女性の声は男性よりずっと少ない。
When it comes to making the decisions that most affect our world, women’s voices are not heard equally.
danjo o towazu subete no hito ni kakawaru kettei ga kudasareru toki, josei no koe wa dansei yori zutto sukunai.

 

私たちが注意すべきワナがもうひとつあります。自分が欲しいものは悪いものではないにちがいないと思いたがる、私たちのひそかな願望に関わるものです。
There’s one more trap we must learn to avoid. It has to do with our deep desire to convince ourselves that what we want isn’t so bad.
watashitachi ga chuui subeki wana ga mou hitotsu arimasu. jibun ga hoshii mono wa warui mono de wa nai ni chigai nai to omoitagaru, watashitachi no hisoka na ganbou ni kakawaru mono desu.

 

今となっては、私を引き止めることができるのは、生死にかかわる問題だけです。
Nothing but a matter of life or death could detain me now.
ima to natte wa, watashi o hikitomeru koto ga dekiru no wa, seishi ni kakawaru mondai dake desu.

 

これは国家の安全保障にかかわる問題なんだ。
This is an issue of national security.
kore wa kokka no anzen hoshou ni kakawaru mondai nan da.

 

Similar grammar:

にしたがって (shitagatte): in accordance with
に伴って (ni tomonatte): due to, along with
に応じて (ni oujite): in accordance with
に沿って (ni sotte): along with


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.

Must-read: Is it possible to self-study Japanese?

Learn JLPT N2 Grammar: のもとで (no moto de)
Learn JLPT N2 Grammar: 以上 (ijou)