Advertisement

Learn JLPT N2 Grammar: なお (nao)

Learn Japanese Grammar JLPT N2 Flashcard

Meaning: furthermore; in addition

You use なお to add more information to the sentence.

Formation:

なお + phrase

Example sentences:

今度の打ち合わせは土曜日です。なお、時間は後ほどお伝えします。
The meeting next time will be on Saturday. I’ll let you know about the exact time later.
kondo no uchiawase wa doyoubi desu. nao, jikan wa nochihodo otsutae shimasu.

 

京都行きの列車にお乗りください。なお、旅費その他として五千円同封しました。
Please take the train to Kyoto. I enclose 5000 yen notes for expenses.
kyouto yuki no ressha ni onori kudasai. nao, ryohi sono hoka toshite gosen’en doufuu shimashita.

 

この件の説明は以上です。なお、詳細についてはプリントをご覧ください。
I’m finished explaining this matter. Please look at the handout for details.
kono ken no setsumei wa ijou desu. nao, shousai ni tsuite wa purinto o goran kudasai.

 

しかし、絶望にとらわれてもなお、健康の原動力ともいうべき快活さと幸福とを賛美した。
Yet, in his despair, he praised the great health-giving powers of cheerfulness and happiness.
shikashi, zetsubou ni torawarete mo nao, kenkou no genduoryoku tomo iu beki kaikatsusa to koufuku to o sanbi shita.

 

コンサートチケットをご希望の方はお申し込みください。なお、希望者多数の場合は先着順とさせていただきます。
Please apply if you want concert tickets. In case there are too many applicants, the tickets will be given out on a first come, first served basis.
konsaato chiketto o gokibou no kata wa omoushikomi kudasai. nao, kibousha tasuu no baai wa senchakujun to sasete itadakimasu.

 

しかし残念にも、ベルギーにあったフランス軍上級指揮官らは、なお実行不能なウェイガンドの作戦に固執し、海岸への退却を、また退却する英軍の伍して全速力で移動するのをためらっていた。
Unhappily the French higher commanders in Belgium, still conforming to Weygand’s impossible plan, had hesitated to retreat to the sea and to do so as quickly as possible along with the British.
shikashi zannen ni mo, berugii ni atta furansugun joukyuu shikikanra wa, nao jikkou funou na ueigando no sakusen ni koshitsu shi, kaigan e no taikyaku o, mata taikyaku suru eigun no goshite zensokuryoku de idou suru no o tameratte ita.


Advertisement

 

ゲーリングはなおも昼間攻撃を続行していたが、時たま辺地の港で若干の戦果をあげることはあっても、全体としてはいよいよ不如意な結果となっていった。
Goring still persisted with his daylight attacks, but the results were increasingly disappointing, despite occasional successes at out-of-the-way ports.
geeringu wa nao mo hiruma kougeki o zokkou shite ita ga, toki tama henchi no minato de jakkan no senka o ageru koto wa atte mo, zentai toshite wa iyoiyo funyoi na kekka to natte itta.

 

しかし英首相は自分のバルカン計画になおも執着していた。ためにウェーヴぇル将軍は、バルカンへの部隊派遣に支障をきたすような援軍をオコナーのもとに送ることはまかりならぬ、と命じられた。
But the British Prime Minister continued to cherish his Balkan project, and Wavell was told not to give O’Connor any reinforcements that might subtract from the building up of a force for that theatre.
shikashi eishushou wa jibun no barukan keikaku ni nao mo shuuchaku shite ita. tame ni ueeveru shougun wa, barukan e no butai haken ni shishou o kitasu you na engun o okonaa no moto ni okuru koto wa makari naranu, to meijirareta.

 

そしてなおも過酷な現実の世界を拒み、自分自身で作り上げた夢の世界に逃避するならば、わたしたちは狂人と化してしまうだろう。
If we go still further and reject the harsh world of reality and retreat into a dream world of our own making, we will then be insane.
soshite naomo kakoku na genjitsu no sekai o kobami, jibun jishin de tsukuriageta yume no sekai ni touhi suru naraba, watashitachi wa kyoujin to kashite shimau darou.

 

今から百万年後においてもなお、人間はプラトンの不滅の記述──あらゆる文学作品の中でもっとも感動的な明文──を読みながら感動するだろう。
Ten thousand centuries from now, men will still be reading and cherishing Plato’s immortal description of it-one of the most moving and beautiful passages in all literature.
ima kara hyaku mannengo ni oite mo nao, ningen wa puraton no fumetsu no kijutsu arayuru bungaku sakuhin no naka de motto mo kandouteki na meibun o yominagara kandou suru darou.

 

日常生活という点になると、トルストイの分別は七十歳を迎えてもなお、七歳当時のフランクリンが身につけたものに及ばなかった!彼はまったく常識を欠いていた。
When it came to ordinary living, Tolstoy had even less sense at seventy than Franklin had at seven! He had no sense at all.
nichijou seikatsu to iu ten ni naru to, torusutoi no bunbetsu wa nana jussai o mukaete mo nao, nanasai touji no furankurin ga mi ni tsuketa mono ni oyobanakatta. kare wa mattaku joushiki o kaite ita.

 


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.
If you have any questions please check the F.A.Q section.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N2 Grammar: からみると (kara miru to)
Learn JLPT N2 Grammar: つつある (tsutsu aru)
error: Content is protected !!