Advertisement

Learn JLPT N2 Grammar: と同時に (to douji ni)

Learn Japanese Grammar JLPT N2 Flashcard

Meaning: at the same time as; while

Formation:

Verb-casual, non-past + と同時に
Noun + と同時に
なadj + であると同時に

When と is omitted, 同時に means coincident with, while, simultaneously.

Example sentences:

ドアを開けると同時に電話のベルがなりました。
When I opened the door, the phone rang.
doa o akeru to douji ni denwa no beru ga narimashita.

 

地震と同時に火事が起こった。
A fire occurred at the same time as an earthquake.
jishin to douji ni kaji ga okotta.

 

大学で英語を勉強すると同時に経済も勉強します。
In college, I study English at the same time I study Economics.
daigaku de eigo o benkyou suru to douji ni keizai mo benkyou shimasu.

 

彼は、恐れると同時に魅惑されているようだった。
He seemed simultaneously terrified and mesmerized.
kare wa, osoreru to douji ni miwaku sarete iru you datta.

 

わたしが乗り込むと同時に電車のドアが閉まった。
The door closed at the same time I walked into the train.
watashi ga norikomu to douji ni densha no doa ga shimatta.

 

彼は大学の先生をしていると同時に小説も書いている。
He’s working as a college professor and at the same time, he’s writing a novel.
kare wa daigaku no sensei o shite iru to douji ni shousetsu mo kaite iru.

 

扉がバタンと閉まると同時に、大きな音が、部屋の中に響いた。
The door slammed shut and at the same moment a loud noise echoed inside the room.
tobira ga batan to shimaru to douji ni, ookina oto ga, heya no naka ni hibiita.

 

明子はタフで、同時に美しくもあります。彼女はまさしく現代の女性ですね。
Akiko is tough and beautiful at the same time. She’s definitely a modern woman.
akiko wa tafu de, douji ni utsukushiku mo arimasu. kanojo wa masashiku gendai no josei desu ne.

 

Japanese Grammar: と同時に (to douji ni)

Click on image to view full size.

彼の中には矛盾が存在しています、非常に洗練され、エネルギーにあふれていながら、同時に子どものようなところもあるのです。
There’s a paradox that exists in him, which is highly sophisticated, energized, and also there’s something of the child.
kare no naka ni wa mujun ga sonzai shite imasu, hijou ni senren sare, enerugii ni afurete inagara, douji ni kodomo no you na tokoro mo aru no desu.

 

経済はひどく疲弊している。それは強欲で無責任な人々が招いた結果であるが、同時に誰も厳しい決断を下さず、新たな時代への準備を怠った結果でもある。
Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age.
keizai wa hidoku hihei shite iru. sore wa gouyoku de musekinin na hitobito ga maneita kekka de aru ga, douji ni daremo kibishii ketsudan o kudasazu, arata na jidai e no junbi o okotatta kekka demo aru.


Advertisement

 

その銃がまたくぐもった音を発すると同時に、アヤトが私の頭をつかんで伏せさせた。
The pistol hissed again just as Ayato grabbed my head, pulling it down.
sono juu ga mata kugumotta oto o hassuru to douji ni, ayato ga watashi no atama o tsukande fusesaseta.

 

上昇しだすと同時に、箱はきしみながら振動した。
The carriage shimmied and vibrated as it began its ascent.
joushou shidasu to douji ni, hako wa kishiminagara shindou shita.

 

Brexitは特に世界におけるイギリスの立ち位置に、大きな悪影響を及ぼします。けれどもいちばん重要なのは、全体において、投資の見通し、長期的視野での科学・芸術の発展のための計画、就業機会と同時に、政治やビジネスのスタンダードへの影響です。
Brexit has a particularly bad impact on the place of Britain in the world but most importantly on the standards of political life and business life as well as the prospect of any invesments, any long-term plans for science and art development, career opportunities in the overall economy.
Brexit wa toku ni sekai ni okeru igirisu no tachiichi ni, ooki na akueikyou o oyoboshimasu. keredomo ichiban juuyou na no wa, zentai ni oite, toushi no mitooshi, choukiteki shiya de no kagaku, geijutsu no hatten no tame no keikaku, shuugyou kikai to douji ni, seiji ya bijinesu no sutandaado e no eikyou desu.
***悪影響を及ぼす (akueikyou o oyobosu): to affect adversely, to have a negative influence on

 

ヨスケとユミコはヒロシを愛しており、とても頭がよく、同時に我の強いわが子に自分たちをあわせてゆこうとしていた。
Yosuke and Yumiko were loving parents, and they were willing to adapt their lives to suit their son Hiroshi who was very smart and also willful.
yosuke to yumiko wa hiroshi o aishite ori, totemo atama ga yoku, douji ni ga no tsuyoi wagako ni jibuntachi o awasete yukou to shite ita.

 

なるべく早くリゾートをオープンするため、彼らは免許を申請すると同時に、総額五億円の建設工事に着手した。
In order to get the resort opened as quickly as possible, they filed for a license and began construction on a five-hundred-million facility at the same time.
narubeku hayaku rizooto o oopun suru tame, karera wa menkyo o shinsei suru to douji ni, sougaku go’okuen no kensetsu kouji ni chakushu shita.

 

招待を受けるのは大きな名誉であると同時に、その隠された知恵を授かるにふさわしいとマスターから認められたことを意味する。
The invitation not only is a great honor, but it signifies that a master believes you are worthy to receive this hidden wisdom.
shoutai o ukeru no wa ooki na meiyo de aru to douji ni, sono kakusareta chie o sazukaru ni fusawashii to masutaa kara mitomerareta koto o imi suru.

 

リムジンが通り過ぎると同時に、守衛はテレビへ目をもどした。
As the limo pulled through, the guard returned to his TV.
rimujin ga toorisugiru to douji ni, shuei wa terebi e me o modoshita.

 

Similar grammar:

つつある (tsutsu aru): to be in the process of doing
ながらも (nagara mo): but, although, despite
ながらに/ながらの (nagara ni/nagara no): while, during
つつ (tsutsu): while, although
かたわら (katawara): while doing


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.
If you have any questions please check the F.A.Q section.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N2 Grammar: 抜く (nuku)
Learn JLPT N2 Grammar: 上に (ue ni)
error: Content is protected !!