Advertisement

Learn JLPT N2 Grammar: 逆に (gyaku ni)

Meaning: on the contrary

Formation:

逆に + phrase

Example sentences:

彼はまったくうろたえる様子もなく、逆にニッコリ笑った。
He showed no dismay; on the contrary, he smiled cheerfully.
kare wa mattaku urotaeru yousu mo naku, gyaku ni nikkori waratta.

 

ケンはソファーのところまで下がった。トニーは逆に前に出た。
Ken retreated to the sofa. Tony, however, moved forward.
ken wa sofaa no tokoro made sagatta. tonii wa gyaku ni mae ni deta.

 

親は心配して子どもの様子を知りたがっていたし、逆に、家族は無事だと子どもに知らせて、安心させようとしていた。
Anxious parents were keen to hear from their children and to reassure them, in return, that all was well at home.
oya wa shinpai shite kodomo no yousu o shiritagatte ita shi, gyaku ni, kazoku wa buji da to kodomo ni shirasete, anshin saseyou to shite ita.

 

一攫千金をねらう人は、逆に一文無しになるのがおちだ。
Most people who try to get rich quick end up going broke instead.
ikkaku senkin o nerau hito wa, gyaku ni ichimon nashi ni naru no ga ochi da.

 

今週は、自分の意志力が最も強いのはいつか、逆に最も弱いのはいつかに注意してみましょう。
This week, pay attention to when you have the most willpower, and when you are most likely to give in.
konshuu wa, jibun no ishiryoku ga motto mo tsuyoi no wa itsu ka, gyaku ni motto mo yowai no wa itsuka ni chuui shite mimashou.


Advertisement

 

人は目標に向かって前進すると、逆に目標から遠ざかるように行動をしたくなる。
Making progress on a goal motivates people to engage in goal-sabotaging behavior.
hito wa mokuhyou ni mukatte zenshin suru to, gyaku ni mokuhyou kara toozakaru you ni koudou o shitaku naru.

 

研究によれば、メインディッシュにヘルシーなものを選んだ人の多くは、逆に太りやすい飲み物や副菜やデザートを注文する傾向があります。それでは健康に気をつけているはずが、かえってふつうのメニューを頼んだ人より総カロリーが多くなってしまいます。
Studies show that people who order a main dish advertised as a healthy choice also order more indulgent drinks, side dishes, and desserts. Although their goal is to be healthy, they end up consuming more calories than people who order a regular menu.
kenkyuu ni yoreba, mein disshu ni herushii na mono eranda hito no ooku wa, gyaku ni futoriyasui nomimono ya fukusai ya dezaato o chuumon suru keikou ga arimasu. sore dewa kenkou ni ki o tsukete iru hazu ga, kaette futsuu no menyuu o tanonda hito yori soukarorii ga ooku natte shimaimasu.

 

Similar grammar:

一方だ (ippou da): continue to
に反して (ni hanshite): against, contrary to
一方で (ippou de): on one hand, on the other hand
反面 (hanmen): on the other hand


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.
If you have any questions please check the F.A.Q section.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N2 Grammar: に先立ち (ni sakidachi)
Learn JLPT N2 Grammar: 抜く (nuku)
error: Copy/paste has been disabled.