Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 犯す (okasu)

Learn JLPT N1 Vocabulary with Flashcard

Kana: おかす
Kanji: 犯す
Romaji: okasu

Type: Verb

Meaning: to commit (e.g. crime); to perpetrate; to make (e.g. mistake); to break (e.g. rule); to violate

Example sentences:

君は初歩的なミスを三つも犯している。
kimi wa shohoteki na misu o mitsu mo okashite iru.
You’ve made three basic mistakes.

あなたはそのとき、二つのミスを犯してしまったんだ。
anata wa sono toki, futatsu no misu o okashite shimattan da.
You made two mistakes at that time.

犯す (okasu)

わたしはこんな愚行を犯した自分を、この先、決して理解しないしゆるしもしない。
watashi wa konna gukou o okashita jibun o, kono saki, kesshite rikai shinai shi yurushi mo shinai.
I shall never understand or forgive myself for this idiocy.

自分が過ちを犯した事を認めると言った。
jibun ga ayamachi o okashita koto o mitomeru to itta.
He said he’d seen the error of his ways.

Similar words:

侵す (okasu)

Meaning in other languages:

Chinese: 犯 (fàn)
Korean: 범하다 (beomhada)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 真実 (shinjitsu)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 相応しい (fusawashii)