Advertisement

Learn JLPT N1 Grammar: を余儀なくされる (o yoginaku sareru)

Learn Japanese N1 Grammar with Flashcard

Meaning: to be forced to do something because one has no other choice

Formation:

Noun + を余儀なくされる

Example sentences:

道路拡張の工事のために、この周辺の人々は引越しを余儀なくされた。
Due to highway extension construction, the people in this area were forced to move.
douro kakuchou no kouji no tame ni, kono shuuhen no hitobito wa hikkoshi o yoginaku sareta.

 

あのサッカー選手はまだ若いが、度重なるけがにより引退を余儀なくされた。
That soccer player is still young but he was forced to retire because of his constant injuries.
ano sakkaa senshu wa mada wakai ga, tabikasanaru kega ni yori intai o yogi naku sareta.

 

不正な取引が明らかになり、その取引に関わった会社役員は辞職を余儀なくされた。
The executives who were involved in the fraud were forced to quit the company.
fusei na torihiki ga akiraka ni nari, sono torihiki ni kakawatta kaisha yakuin wa jishoku o yogi naku sareta.

 

災害のため、多くの住民が避難所での生活を余儀なくされている。
Many people have to live in shelters because of the disaster.
saigai no tame, ooku no juumin ga hinanjo de no seikatsu o yogi naku sarete iru.

 

彼は病気で入院を余儀なくされた。
He had to stay in the hospital because of his illness.
kare wa byouki de nyuuin o yogi naku sareta.

 

Japanese Grammar: を余儀なくされる (o yoginaku sareru)

Click on image to view full size.

台風によって交通機関が止まってしまい、旅行の中止を余儀なくされた。
Public transportation stopped due to the typhoon so we had no choice but to cancel our trip.
taifuu ni yotte koutsuu kikan ga tomatte shimai, ryokou no chuushi o yogi naku sareta.

 

すぐ治るけがだと言われたのに無理をしたため、手術を余儀なくされた。
I was told that the wound would heal quickly but I overdid myself so I was forced to have an operation.
sugu naoru kega da to iwareta noni muri o shita tame, shujutsu o yogi naku sareta.


Advertisement

 

私は駅にいたのですが、事故があって列車が停止を余儀なくされてしまいました。
I’ve been at stations where there was an accident and the train had to be stopped.
watashi wa eki ni ita no desu ga, jiko ga atte ressha ga teishi o yogi naku sarete shimaimashita.

 

政治家は大量の票を失うと再選されなくなる。再選されなければ、会社勤めを余儀なくされるかもしれない。
If a politician loses enough votes, he won’t get re-elected. If that happens, he might have to go out and take a normal job.
seijika wa tairyou no hyou o ushinau to saisen sarenaku naru. saisen sarenakereba, kaishazutome o yogi naku sareru kamoshirenai.

 

まだインドネシアはとても若い民主主義国家だ。長きにわたって統治してきたスハルトは、1998年、民衆の蜂起によって退陣を余儀なくされ、大統領を選ぶ最初の直接選挙が行われたのは2004年のことだった。
Indonesia is still a very young democracy. The longtime ruler, Suharto, was ousted in 1998 through popular protests, and the first direct Presidential election was held only in 2004.
mada indoneshia wa totemo wakai minshu shugi kokka da. nagaki ni watatte touchi shite kita suharuto wa, sen kyuuhyaku kyuujuu hachi nen, minshuu no houki ni yotte taijin o yogi nakusare, daitouryou o erabu saisho no chokusetsu senkyo ga okonawareta no wa nisen yo’nen no koto datta.

 

わたしの趣味を本来の傾向からねじ曲げ、わたしが生来、適性を欠いている仕事につくことを余儀なくされねばならないという実感も、日ごとに強まっていた。
I felt daily more and more that I must force myself to the adoption of pursuits for which I had no natural vocation.
watashi no shumi o honrai no keikou kara nejimage, watashi ga seirai, tekisei o kaite iru shigoto ni tsuku koto o yogi naku sareneba naranai to iu jikkan mo, higoto ni tsuyomatte ita.

 

彼女が口にしたストーリーは驚くべきものだった。国共内戦と文化大革命を生き抜き、自宅軟禁を余儀なくされ、さらに家族は強制的に離散させられた。
I was amazed by her story. She had persevered through civil war, the Cultural Revolution, house arrest, and forced family separation.
kanojo ga kuchi ni shita sutoorii wa odoroku beki mono datta. kokkyou naisen to bunka daikakumei o ikinuki, jitaku nankin o yogi naku sare, sara ni kazoku wa kyouseiteki ni risan saserareta.

 

Similar grammar:

しかない (shika nai): to have no choice but
を禁じ得ない (o kinjienai): can’t refrain from
てたまらない (te tamaranai): can’t help but do something
よりほかない (yori hoka nai): to have no choice but
ずにはいられない (zu ni wa irarenai): can’t help but feel/do


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.

Learn JLPT N1 Grammar: ためしがない (tameshi ga nai)
Learn JLPT N1 Grammar: に値する (ni atai suru)