Advertisement

Learn JLPT N1 Grammar: には及ばない (ni wa oyobanai)

Learn Japanese N1 Grammar with Flashcard

Meaning: there’s no need to; does not match

Formation:

Verb-dictionary form + に(は)及ばない
Noun + に(は)及ばない

Example sentences:

かすり傷をしただけですから、心配におよびません。
It’s only a scratch, there’s no need for you to worry.
kasuri kizu o shita dake desu kara, shinpai ni oyobimasen.

 

柱についている修道女にはお前の来たことを知らせるにはおよばない。
It is not necessary that the sister at the post should perceive your presence.
hashira ni tsuiteiru shuudoujo niwa omae no kita koto o shiraseru niwa oyobanai.

 

時間があるから、急ぐには及ばない。
We still have time, so there’s no need to hurry.
jikan ga aru kara, isogu niwa oyobanai.

 

彼はいつもよりいっそう怒っているように見えたが、わたしの怒りには及ばない。
He looked angrier than usual, though not nearly as angry as I was.
kare wa itsumo yori issou okotte iru you ni mieta ga, watashi no ikari niwa oyobanai.

 

どんなに頑張っても、彼の成績には及ばない。
No matter how hard I study, I can’t compete with him.
donna ni ganbatte mo, kare no seiseki niwa oyobanai.

 

面接の結果は電話で知らせますので、こちらに来るには及びません。
We’ll inform you of the interview result by phone, so there’s no need for you to come here.
mensetsu no kekka wa denwa de shirasemasu node, kochira ni kuru niwa oyobimasen.

 

ご案内には及びません。
You don’t need to show me around.
goannai niwa oyobimasen.

 

人々のこのような意気込みにもかかわらず、3ヶ月間で生産された食糧はわずか273トンと、年間目標の3500トンには遠く及びませんでした。
Despite the enthusiasm, in three months, only 273 tons of food have been produced, far short of the annual goal of 3,500 tons.
hitobito no kono you na ikigomi ni mo kakawarazu, sankagetsukan de seisan sareta shokuryou wa wazuka nihyaku nanajuu san ton to, nenkan mokuhyou no sanzen gohyaku ton ni wa tooku oyobimasen deshita.

 

春美さんは六歳年上で、エレクトロニクスについては僕など足元にもおよばないほど詳しかったです。
Harumi is five years older than me and far more knowledgeable about electronics.
harumisan wa rokusai toshiue de, erekutoronikusu ni tsuite wa boku nado ashimoto ni mo oyobanai hodo kuwashikatta desu.
***足元にもおよばない (ashimoto ni mo oyobanai): to be no match for

 

Japanese Grammar: には及ばない (ni wa oyobanai)

Click on image to view full size.


Advertisement

もう一つの案としてこちらは既存のビルに手を加えて、今後二十年にわたって利益をあげることも考えていると話した。この場合のもうけは最初の案によってもたらされるそれには及ばないが、それでもかなりの額になるはずだ。
I also stated that my other option was to renovate the existing building and earn a more modest but still decent profit over the next twenty years.
mou hitotsu no an toshite kochira wa kison no biru ni te o kuwaete, kongo nijuunen ni watatte rieki o ageru koto mo kangaete iru to hanashita. kono baai no mouke wa saisho no an ni yotte motarasareru sore ni wa oyobanai ga, sore demo kanari no gaku ni naru hazu da.
***手を加える (te o kuwaeru): to perform some process, to apply some treatment

 

あなたは彼の後について行くには及ばない。私の知る限りあなたは私に何も悪いことはしていない。
You need not follow him. I know of no evil you have done to me.
anata wa kare no ato ni tsuite iku ni wa oyobanai. watashi no shiru kagiri anata wa watashi ni nanimo warui koto wa shite inai.

 

場所としては渋谷は新宿にはとても及ばない。
Shibuya simply can’t compare with Shinjuku as a location.
basho toshite wa shibuya wa shinjuku ni wa totemo oyobanai.

 

ものがゆたかになった現代では、大量の燃料を体内に保存しておくにはおよばない。
In this era of plenty, we no longer need large amounts of fuel in reserve.
mono ga yutaka ni natta gendai de wa, tairyou no nenryou o tainai ni hozon shite oku ni wa oyobanai.

 

彼は堕ちた。そしてその救済は私たちの力には及ばない。
He is fallen, and his cure is beyond us.
kare wa ochita. soshite sono kyuusai wa watashitachi no chikara ni wa oyobanai.

 

同僚の影響力など、親友の影響力に比べたら足元にも及びません。
A coworker doesn’t have anywhere near the effect of a close friend.
douryou no eikyouryoku nado, shin’yuu no eikyouryoku ni kurabetara ashimoto ni mo oyobimasen.

 

こんな風景にはこれからいくらでもぶつかりますよ、嘆くには及びません。
That’s a sight that we will see often enough, don’t lament.
konna fuukei ni wa kore kara ikura demo butsukarimasu yo, nageku ni wa oyobimasen.

 

彼女は私なんかははるかに及ばないくらい読書家だ。
She’s a far more voracious reader than me.
kanojo wa watashi nanka wa haruka ni oyobanai kurai dokushoka da.

 

彼らは忘れられてはいない。といっても彼らは援助の手のはるかに及ばないところにいる。
They are not forgotten, but they are far beyond aid.
karera wa wasurerarete wa inai. to itte mo karera wa enjo no te no haruka ni oyobanai tokoro ni iru.

 

あなたご自身のことはご心配には及びません。
You need have no fear for yourself.
anata gojishin no koto wa goshinpai ni wa oyobimasen.

 

Similar grammar:

ほどのことはない (hodo no koto wa nai): not worth, no need to
にあたらない (ni ataranai): not worth, no need to
までもない (made mo nai): it’s not necessary to
ことはない (koto wa nai): there’s no need to


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.
If you have any questions please check the F.A.Q section.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Learn JLPT N1 Grammar: や否や (ya ina ya)
Learn JLPT N1 Grammar: ごとき/ごとく (gotoki/gotoku)
error: Content is protected !!