Advertisement

Learn JLPT N5 Grammar: より~ほうが ~ (yori~hou ga)

Meaning: more than

You use より ~ の方が ~to make comparisons in Japanese.

Formation:

Noun 1 より Noun 2 の方が …
Verb-phrase 1 より V-phrase 2 方が …
い-adjective 1 より い-adjective 2 方が …
な-adjective 1 より い-adjective 2 な方が …

Example sentences:

There are 34 example sentences available for this grammar point.

人より牛のほうが多い。
There are more cows than people.
hito yori ushi no hou ga ooi.

 

木を彫るほうが、石よりずっと簡単だ。
It’s much easier to carve wood than stone.
ki o horu ou ga, ishi yori zutto kantan da.

 

勉強などよりおしゃべりのほうがずっと楽しかった。
It was much easier to chat than to study.
benkyou nado yori oshaberi no hou ga zutto tanoshikatta.

 

彼らは働く時間より休む時間のほうが多かった。
They rested more than they worked.
karera wa hataraku jikan yori yasumu jikan no hou ga ookatta.

 

わたし、猫なんかより、ずっとずっと犬のほうが好きですわ。
I like dogs much better than cats.
watashi, neko nanka yori, zutto zutto inu no hou ga suki desu wa.

 

朝寝坊より早起きのほうが身体にいいよ。
It’s better to get up early in the morning than to sleep in.
asanebou yori hayaoki no hou ga karada ni ii yo.

 

男のことなら、女よりも男のほうがよくわかります。
A man knows other men better than a woman can do.
otoko no koto nara, onna yori otoko no hou ga yoku wakarimasu.

 

けっきょくはアマチュアよりプロ選手のほうが勝つんだ。
The professional always scores over the amateur in the end.
kekkyoku wa amachua yori puro senshu no hou ga katsun da.

 

きみは埼玉よりここで過ごす時間のほうがはるかに多いじゃないか。
You’ve been here a lot more than you’ve been in Saitama.
kimi wa saitama yori koko de sugosu jikan no hou ga haruka ni ooi janai ka.

 

経済的には、アキラは去年より今年のほうがうまくいっている。
Financially, Akira is doing much better this year than last.
keizaiteki ni wa, akira wa kyonen yori kotoshi no hou ga umaku itte iru.

 

新しいものをつくるほうが、古いものを読むより有意義だ。
Producing something new is more meaningful than simply reading something old.
atarashii mono o tsukuru hou ga, furui mono o yomu yori yuuigi da.

 

こういった局面では、おおむね精神より肉体のほうが賢明である。
At such moments, the body is almost always wiser than the brain.
kou itta kyokumen dewa, oomune seishin yori nikutai no hou ga kenmei de aru.

 

お手を拝見すると、右のほうがたっぷりひと回りは左より大きいですね。
Your right hand is quite a size larger than your left.
ote o haiken suru to, migi no hou ga tappuri hitomawari wa hidari yori ookii desu ne.

 

いま欲しいものよりあなたとの関係を維持することのほうが、わたしには重要だ。
What I want isn’t as important to me as my relationship with you.
ima hoshii mono yori anata to no kankei o iji suru koto no hou ga, watashi ni wa juuyou da.

 

大半の人間は、自分の愚かさより、自分の悪行のほうがたやすく認められるのだろう。
For most of us, it’s easier to admit doing wrong than being stupid.
taihan no ningen wa, jibun no orokasa yori, jibun no akugyou no hou ga tayasuku mitomerareru no darou.

 

大衆の救いのために勤勉に働くより、ひとりの人のために全身を捧げるほうが気高いのだ。
It is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for the salvation of the masses.
taishuu no sukui no tame ni kinben ni hataraku yori, hitori no hito no tame ni zenshin o sasageru hou ga kedakai no da.

 

Learn Japanese Grammar Flashcard

彼女よりあなたの方がきれいですよ。
You’re more beautiful than her.
kanojo yori anata no hou ga kirei desu yo.


Advertisement

 

ビールを飲むよりミルクを飲むの方が健康にいいですよ。
Drinking milk is better for your health than drinking beer.
biiru o nomu yori miruko o nomu no hou ga kenkou ni ii desu yo.

 

英語より日本語の方が難しいと思う。
I think Japanese is more difficult than English.
eigo yori nihongo no hou ga muzukashii to omou.

 

サスケよりナルトの方が強い。
Naruto is stronger than Sasuke.
sasuke yori naruto no hou ga tsuyoi.

 

日本よりロシアの方が寒い。
Russia is colder than Japan.
nihon yori roshia no hou ga samui.

 

他人に頼るより自分で問題を解決する方がいいよ。
Solving the problem by yourself is better than relying on others.
tanin ni tayoru yori jibun de mondai o kaiketsu suru hou ga ii yo.

 

兄より僕の方が背が高い。
I’m taller than my big brother.
ani yori boku no hou ga sega takai.

 

給料の低いより、給料の高い仕事の方がいいじゃない?
Isn’t a high-paying job better than a low-paying one?
kyuuryou no hikui yori, kyuuryou no takai shigoto no hou ga ii janai?

 

きみより彼の方が頭がいいよ。
He’s smarter than you.
kimi yori kare no hou ga atama ga ii.

 

家族より仕事の方が大切だと思う人と結婚したくない。
I don’t want to marry someone who thinks his job is more important than his family.
kazoku yori shigoto no hou ga taisetsu da to omou hito to kekkon shitakunai.

 

私はその後も、テレビで放送された大方のほかの番組より、このパイロット版の方が出来がいいと思っていました。
I still thought that pilot episode was better than most other things that were on TV.
watashi wa sono ato mo, terebi de housou sareta ookata no hoka no bangumi yori, kono pairottoban no hou ga deki ga ii to omotte imashita.

 

女より男のほうが飽きやすいものだ。
Men tire more easily than women.
onna yori otoko no hou ga akiyasui mono da.

 

彼は、科学者や発明者やほかの何かよりも、詩人の方が大事だと、本気で考えていました。
He thought poets were more important, really, than scientists and inventors, than anything.
kare wa, kagakusha ya hatsumeisha ya hoka no nanika yorimo, shijin no hou ga daiji da to, honki de kangaete imashita.

 

先生は僕に、僕の方が先生よりうまくなってしまったので、このまま続けて音楽専門の学校のオーディションを受けてほしい、と言うようになりました。
My teacher then said that I had become better than she was and she wanted me to go on and audition to a specialist music school.
sensei wa boku ni, boku no hou ga sensei yori umaku natte shimatta node, kono mama tsuzukete ongaku senmon no gakkou no oodishon o ukete hoshii, to iu you ni narimashita.

 

失業者に生活保護を与えるより、職を提供するほうが、よほど建設的だと思う。
Providing jobs, in my view, is a far more constructive solution to unemployment than creating welfare programs.
shitsugyousha ni seikatsu hogo o ataeru yori, shoku o teikyou suru hou ga, yohodo kensetsuteki da to omou.

 

あなたが家族より仕事のほうが大事だと言うなら、もちろん医者におなりなさい。
If work is more important to you than family, then by all means, become a doctor.
anata ga kazoku yori shigoto no hou ga daiji da to iu nara, mochiron isha ni onarinasai.

 

街道は使わないよ。それよりはここで待ってるほうがまだ安全だ。
I am not going by the main road. It would be safer to wait here than that.
kaidou wa tsukawanai yo. sore yori wa koko de matteru hou ga mada anzen da.

 

彼女は頬を赤らめた。妹の返事よりユウトの返事のほうが気に入った。
She blushed, liking Yuto’s answer much better than his sister’s.
kanojo wa hoo o akarameta. imouto no henji yori yuuto no henji no hou ga ki ni itta.
***気に入る (ki ni iru): to be pleased with, to suit

 

Similar grammar:

ほうがいい (hou ga ii) – 2: better not do something
よりも (yorimo): rather than
より (yori): more than
ほうがいい (hou ga ii) – 1: had better, should


Advertisement


If you find any error in this post please don't hesitate to contact me.

JapanesePod101.com - The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed

Latest updates:
- Due to some technical problems, audio files were not playable on mobile devices. This issue has been fixed. Audio files should work on all devices now. If you still encounter problems, please let me know.
- Right click and copy and paste functions have been disabled on this site. Please check the F.A.Q section for more details.

Learn JLPT N5 Grammar: てから (tekara)
Learn JLPT N5 Grammar: ている (teiru)
error: Content is protected !!