Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 部下 (buka)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 部下 (buka)

Kana: ぶか
Kanji: 部下
Romaji: buka

Type: Noun
Meaning: subordinate person
JLPT level: N1

Example sentences:

優れた管理職は、部下の能力を引き出すことができる。
sugureta kanrishoku wa, buka no nouryoku o hikidasu koto ga dekiru.
A good manager can draw out his staff members’ capabilities.

私の部下は、評論家にこうした手紙を書くのはやめたほうがいい、といつも私に言う。
watashi no buka wa, hyouronka ni kou shita tegami o kaku no wa yameta hou ga ii, to itsumo watashi ni iu.
My subordinates keep telling me I shouldn’t write letters like this to critics.

部下 (buka)

軍であれ企業であれ、「戦いの熱気」に包まれている場所では、冷静さと同じように親切心も部下の安心と信頼につながる。
gun de are kigyou de are, tatakai no nekki ni tsutsumarete iru basho de wa, reiseisa to onaji you ni shinsetsushin mo buka no anshin to shinrai ni tsunagaru.
In the ‘heat of battle’—whether military or corporate—kindness, like calmness, reassures followers and holds their confidence.

部下のことを考え、親切な態度で彼らに接すれば、部下もリーダーのことを考えて動いてくれる。
buka no koto o kangae, shinsetsu na taido de karera ni sessureba, buka mo riidaa no koto o kangaete ugoite kureru.
If you care for your followers and show them kindness, they will reciprocate and care for you.

Meaning in other languages:

Chinese: 下属 (xiàshǔ)
Korean: 부하 (buha)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 負う (ou)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 大胆 (daitan)