Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 避難 (hinan)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 避難 (hinan)

Kana: ひなん
Kanji: 避難
Romaji: hinan

Type: Noun, するverb
Meaning: taking refuge, finding shelter, evacuation, escape
JLPT level: N1

Example sentences:

彼女、今は避難できる体じゃないから。
kanojo, ima wa hinan dekiru karada janai kara.
She’s in no condition to evacuate right now.

彼らは男たちが建物に押し入り、避難所の鋼鉄の門を叩く音を聞いた。
karera wa otokotachi ga tatemono ni oshiiri, hinansho no koutetsu no mon o tataku oto o kiita.
They heard men rampaging through the rest of the building and banging on the steel gate of the safe haven.

避難 (hinan)

このような状況の下では、避難所に逃げ込む誘惑にかられがちで、政策を決める上で慎重さが仇となってしまう。
kono you na joukyou no moto de wa, hinansho ni nigekomu yuuwaku ni kararegachi de, seisaku o kimeru ue de shinchousa ga ada to natte shimau.
The temptation in these circumstances is to retreat to a defensive redoubt, adopting a policy of false prudence.

彼らの残された唯一の選択は、一マイル以内の距離にある、より強固に防護されたCIA拠点に避難することだった。
karera no nokosareta yuiitsu no sentaku wa, ichi mairu inai no kyori ni aru, yori kyouko ni bougo sareta shiiaiee kyoten ni hinan suru koto datta.
Their only choice was to evacuate back to the CIA’s more heavily guarded facility less than a mile away.

Meaning in other languages:

Chinese: 避难 (bìnàn)
Korean: 피난 (pinan)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 自覚 (jikaku)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 真理 (shinri)