Advertisement

Learn JLPT N2 Vocabulary: 過大 (kadai)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 過大 (kadai)

Kana: かだい
Kanji: 過大
Romaji: kadai

Type: Noun, なadjective, のadjective
Meaning: excessive, too much, unreasonable
JLPT level: N2

Example sentences:

スターリンは、ドイツに抵抗し、これを痛めつけるはずの西欧諸国の力を過大評価したようだ。
sutaarin wa, doitsu ni teikou shi, kore o itametsukeru hazu no seiou shokoku no chikara o kadai hyouka shita you da.
It is likely that Stalin overestimated the Western nations’ capacity for resisting, and thus exhausting, Germany’s power.

彼は、自分の頭のよさを過大に考えるとともに、誰もかれもほかの者はみんなばかだと誇張して考えるようになります。
kare wa, jibun no atama no yosa o kadai ni kangaeru to tomo ni, daremo karemo hoka no mono wa minna baka da to kochou shite kangaeru you ni narimasu.
He exaggerates his own cleverness and every one else’s stupidity.

過大 (kadai)

私は、過大な財政支出には今後とも攻撃を加えるつもりであることを明確にした。
watashi wa, kadai na zaisei shishutsu ni wa kongo tomo kougeki o kuwaeru tsumori de aru koto o meikaku ni shita.
I now made it clear that we would return to the attack on excessive public spending.

地方自治体は例によって過大な支出を続けていたし、不況は予算以上に深刻度を増し、失業保険はじめ社会保険支出を増加させていた。
chihou jichitai wa rei ni yotte kadai na shishutsu o tsuzukete ita shi, fukyou wa yosan ijou ni shinkokudo o mashi, shitsugyou houken hajime shakai hoken shishutsu o zouka sasete ita.
Local authorities, as usual, were overspending; and the recession was proving deeper than expected, increasing spending on unemployment and other benefits.

Meaning in other languages:

Chinese: 过度 (guòdù)
Korean: 과대 (gwadae)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 強化 (kyouka)
Learn JLPT N2 Vocabulary: 群れ (mure)