Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 進歩 (shinpo)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 進歩 (shinpo)

Kana: しんぽ
Kanji: 進歩
Romaji: shinpo

Type: Noun, するverb
Meaning: progress, advance, improvement, development
JLPT level: N3

Example sentences:

進歩は素晴らしいもので、目標に向かって進歩するのは最高の気分です。
shinpo wa subarashii mono de, mokuhyou ni mukatte shinpo suru no wa saikou no kibun desu.
Progress is good, and making progress on our goals feels good.

グローバル化と科学技術の驚異的進歩と熾烈な政争と絶え間ない文化戦争の時代には、わたしたちの理想を議論するための共通の言語さえ存在しないような気がしてくる。
guroobaruka to kagaku gijutsu no kyouiteki shinpo to shiretsu na seisou to taema nai bunka sensou no jidai ni wa, watashitachi no risou o giron suru tame no kyoutsuu no gengo sae sonzai shinai you na ki ga shite kuru.
In an era of globalization and dizzying technological change, cutthroat politics and unremitting culture wars, we don’t even seem to possess a shared language with which to discuss our ideals.

Learn JLPT N3 Vocabulary: 進歩 (shinpo)

ソフトウエアが進歩して、誰でも自分でできるようになった。
sofutouea ga shinpo shite, dare demo jibun de dekiru you ni natta.
The software got more advanced and people could do that for themselves.

抑圧と腐敗に対する不満はあったが、彼らはまだ進歩が可能だという希望を抱いていた。
yokuatsu to fuhai ni taisuru fuman wa atta ga, karera wa mada shinpo ga kanou da to iu kibou o idaite ita.
Despite their frustration over repression and corruption, they were still hopeful that progress was possible.

Meaning in other languages:

Chinese: 进步 (jìnbù)
Korean: 진보 (jinbo)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 理想 (risou)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 独立 (dokuritsu)