Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 進化 (shinka)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 進化 (shinka)

Kana: しんか
Kanji: 進化
Romaji: shinka

Type: Noun, するverb
Meaning: evolution, progress
JLPT level: N1

Example sentences:

人類の進化や科学研究の価値を信じ、世界の温暖化を真剣に危惧している。
jinrui no shinka ya kagaku kenkyuu no kachi o shinji, sekai no ondanka o shinken ni kigu shite iru.
I believe in evolution, scientific inquiry, and global warming.

僕はまだ人間だが、自分が別のものに進化しつつあるのを感じている。
boku wa mada ningen da ga, jibun ga betsu no mono ni shinka shitsutsu aru no o kanjite iru.
I’m still a man, but I sense I’m evolving into something else.

進化 (shinka)

その人たちが、進化と変化の過程をくぐり抜けて、教室の学生たちにそうした変化を伝えてきました。
sono hitotachi ga, shinka to henka no katei o kugurinukete, kyoushitsu no gakuseitachi ni sou shita henka o tsutaete kimashita.
They are in the process of evolving and changing and they have imparted these changes to their students in classrooms.

大いなる霊的進化をとげた歴史上の多くの人物と同じく、ブラッドは肉体の最も崇高な部分を捧げることでおのれの進む道を誓った。
ooi naru reiteki shinka o togeta rekishijou no ooku no jinbutsu to onajiku, buraddo wa nikutai no motto mo suukou na bubun o sasageru koto de onore no susumu michi o chikatta.
Like many of history’s most spiritually evolved men, Brad had committed to his path by making the noblest of flesh sacrifices.

Meaning in other languages:

Chinese: 进化 (jìnhuà)
Korean: 진화 (jinhwa)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 傾ける (katamukeru)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 放棄 (houki)