Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 論理 (ronri)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 論理 (ronri)

Kana: ろんり
Kanji: 論理
Romaji: ronri

Type: Noun, のadjective
Meaning: logic, logical
JLPT level: N1

Example sentences:

私は、もうひとりの弁護士の主張に添った形で裁定を下した。彼の主張のほうが論理も提示の仕方も優れていたからだ。
watashi wa, mou hitori no bengoshi no shuchou ni sotta katachi de saitei o kudashita. kare no shuchou no hou ga ronri mo teiji no shikata mo sugurete ita kara da.
I decided the issue in favor of the other lawyer, based on the strength of his presentation and reasoning.

芸術の権威たる田中教授は、実物がすぐ近くにあるのにインターネットを使うことに論理的なためらいを感じているらしい。
geijutsu no ken’i taru tanaka kyouju wa, jitsubutsu ga sugu chikaku ni aru noni intaanetto o tsukau koto ni ronriteki na tamerai o kanjite iru rashii.
It seemed Professor Tanaka, the art connoisseur, is having an ethical dilemma about using the Internet when an original is so nearby.

論理 (ronri)

こういった強欲の論理が集団生活にどういう被害を及ぼすか、国民は見ている。
kou itta gouyoku no ronri ga shuudan seikatsu ni dou iu higai o oyobosu ka, kokumin wa mite iru.
The citizens understand the damage such an ethic of greed has on their collective lives.

おそろしく論理的だということが、ひどい偏執狂の独特な特徴の一つです。
osoroshiku ronriteki da to iu koto ga, hidoi henshitsukyou no dokutoku na tokuchou no hitotsu desu.
A deadly logic is one of the special characteristics of acute mania.

Meaning in other languages:

Chinese: 论理 (lùnlǐ)
Korean: 논리 (nonli)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 中断 (chuudan)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 大衆 (taishuu)