Advertisement

Learn JLPT N2 Vocabulary: 翌日 (yokujitsu)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 翌日 (yokujitsu)

Kana: よくじつ
Kanji: 翌日
Romaji: yokujitsu

Type: Noun
Meaning: next day
JLPT level: N2

Example sentences:

彼は彼女に翌日手紙を渡すことに心をきめていた。
kare wa kanojo ni yokujitsu tegami o watasu koto ni kokoro o kimete ita.
He had made up his mind to write to her the next day.

翌日は陰気な曇り日であった。
yokujitsu wa inki na kumori hi de atta.
The next day was dull and cloudy.

私は計画通り、翌日、同市に飛んで、改築された米領事館の開館式を行うと主張した。
watashi wa keikaku doori, yokujitsu, doushi ni tonde, kaichiku sareta beiryoujikan no kaikanshiki o okonau to shuchou shita.
I insisted we stick to the plan and fly to that city the next day to officially open a renovated American Consulate.

翌日 (yokujitsu)

翌日、取締役会の検討結果を持って松田が連絡をしてきた。
yokujitsu, torishimari yakukai no kentou kekka o motte matsuda ga renraku o shite kita.
The next day, after consulting with the board, Matsuda called me back.

その日のうちに処理できない書類があった場合は家に持ち帰り、翌日には対応した。
sono hi no uchi ni shori dekinai shorui ga atta baai wa ie ni mochikaeri, yokujitsu ni wa taiou shita.
On those occasions when I couldn’t get to something the day it reached me, I’d work on it at home, and respond the next day.

Meaning in other languages:

Chinese: 翌日 (yìrì)
Korean: 익일 (ig-il)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 皮膚 (hifu)
Learn JLPT N2 Vocabulary: 実力 (jitsuryoku)