Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 納得 (nattoku)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 納得 (nattoku)

Kana: なっとく
Kanji: 納得
Romaji: nattoku

Type: Noun, するverb
Meaning: consent, assent, agreement, understanding, comprehension, grasp
JLPT level: N3

Example sentences:

わたしは、資金を調達するために会社の延命策を投資家に納得させる必要があった。
watashi wa, shikin o choutatsu suru tame ni kaisha no enmeisaku o toushika ni nattoku saseru hitsuyou ga atta.
To get the financing done, I had to convince investors that the company would survive.

菊井は納得したように含み笑いをした。「言ったとおり、ずいぶん謎めいた作品だ。」
kikui wa nattoku shita you ni fukumiwarai o shita. itta toori, zuibun nazo meita sakuhin da.
Kikui gave an understanding chuckle. “Like I said, it’s cryptic.”

納得 (nattoku)

逆だと私を納得させないかぎり、まちがっているのはスタッフだとする。
gyaku da to watashi o nattoku sasenai kagiri, machigatte iru no wa sutaffu da to suru.
Until I am persuaded otherwise, my staff must be wrong.

なぜヨーロッパの環境では声調言語がそれほどうまく機能しなかったのか、あるいはなぜ中国や東南アジアの環境では一神教が本質的になじまなかったのかという点については、納得できるだけの理由を聞いたことがない。
zaze yooroppa no kankyou de wa seichou gengo ga sore hodo umaku kinou shinakatta no ka, aruiwa naze gyougoku ya tounan ajia no kankyou de wa isshinkyou ga honshitsuteki ni najimanakatta no ka to iu ten ni tsuite wa, nattoku dekiru dake no riyuu o kiita koto ga nai.
I am not aware of convincing reasons why tonal languages would work less well in European environments, nor why monotheistic religions would be intrinsically unsuitable in Chinese and Southeast Asian environments.

Meaning in other languages:

Chinese: 领会 (lǐnghuì)
Korean: 납득 (nabdeug)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 現象 (genshou)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 幼い (osanai)