Advertisement

Learn JLPT N2 Vocabulary: 相違 (soui)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 相違 (soui)

Kana: そうい
Kanji: 相違
Romaji: soui

Type: Noun, するverb
Meaning: difference, discrepancy, variation
JLPT level: N2

Example sentences:

話し合いのテーブルで、わたしは深刻な意見の相違には焦点を定めず、全員が共有しているはずの共通の価値観について話をした。
hanashiai no teeburu de, watashi wa shinkoku na iken no soui ni wa shouten o sadamezu, zen’in ga kyouyuu shite iru hazu no kyoutsuu no kachikan ni tsuite hanashi o shita.
Instead of focusing on the serious disagreements around the table, I talked about the common value that I believed everyone shared.

わたしと意見が食い違っているときも、彼らどうしに意見の相違がある場合にも、みんな概して礼儀正しく、心配りも行き届いている。
watashi to iken ga kuichigatte iru toki mo, karera doushi ni iken no soui ga aru baai ni mo, minna gai shite reigi tadashiku, kokorokubari mo ikitodoite iru.
They are generally polite and attentive, even when they disagree with me or one another.

相違 (soui)

彼らと言葉を交わしているうちに、ふと気がつくとわたしは、相手との相違を糊塗し、彼らが何を期待しているかを予想し、一定の話題を避けていた。
karera to kotoba o kawashite iru uchi ni, futo ki ga tsuku to watashi wa, aite to no soui o koto shi, karera ga nani o kitai shite iru ka o yosou shi, ittei no wadai o sakete ita.
I found myself avoiding certain topics during conversations with them, papering over possible differences, anticipating their expectations.

知事とは話をしましたし、今期終了までに私たちのあいだに横たわる相違は取り除くことができると確信しています。
chiji to wa hanashi o shimashita shi, konki shuuryou made ni watashitachi no aida ni yokotawaru soui wa torinozoku koto ga dekiru to kakushin shite imasu.
I’ve talked to the Governor, and I’m sure we can work out our differences before the end of session.

Meaning in other languages:

Chinese: 差异 (chāyì)
Korean: 상위 (sang-wi)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 売買 (baibai)
Learn JLPT N2 Vocabulary: 延長 (enchou)