Advertisement

Learn JLPT N4 Vocabulary: 番組 (bangumi)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 番組 (bangumi)

Kana: ばんぐみ
Kanji: 番組
Romaji: bangumi

Type: Noun
Meaning: program (e.g. TV), programme
JLPT level: N4

Example sentences:

私は自然を取り上げたテレビが好きでよく見るのだが、なかでも、人間と同じ哺乳類をテーマにした番組が大好きだ。
watashi wa shizen o toriageta terebi ga suki de yoku miru no da ga, naka demo, ningen to onaji honyuurui o teema ni shita bangumi ga daisuki da.
I love to watch nature channels on TV, and I especially love animal shows about our fellow mammals.

テレビネットワークが番組を制作して流すのは銀塩カメラとはまったく違うし、それを根本から変えるようなものは出ないだろう。
terebi nettowaaku ga bangumi o seisaku shite nagasu no wa gin’en kamera to wa mattaku chigau shi, sore o konpon kara kaeru you na mono wa de nai darou.
The way networks create and expose shows is different than camera film, and nothing is going to come in and fundamentally change that.

番組 (bangumi)

2010年にはこの番組の視聴率が低迷した。
nisenjuu nen ni wa kono bangumi no shichouritsu ga teimei shita.
In 2010 this show was losing its audience.

もちろん私はテレビ番組などで誤解を解こうとできるかぎりのことをしたが、この呼び方が消える日は来なかった。
mochiron watashi wa terebi bangumi nado de gokai o tokou to dekiru kagiri no koto o shita ga, kono yobikata ga kieru hi wa konakatta.
Though I did my best to clear up the confusion in a television interview, the name stuck.

この全米ネットの番組は、全世界のサプライチェーンによって制作されている。
kono zenbei netto no bangumi wa, zen sekai no sapuraicheen ni yotte seisaku sarete iru.
This all-American show is being produced by an all-world supply chain.

Meaning in other languages:

Chinese: 节目 (jiémù)
Korean: 프로그램 (peulogeulaem)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 汽車 (kisha)
Learn JLPT N4 Vocabulary: お礼 (orei)