Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 栄える (sakaeru)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 栄える (sakaeru)

Kana: さかえる
Kanji: 栄える
Romaji: sakaeru

Type: Verb
Meaning: to prosper, to flourish
JLPT level: N1

Example sentences:

アメリカ人はこの世界でも栄えると、私は確信している。
amerikajin wa kono sekai de mo sakaeru to, watashi wa kakushin shite iru.
I am certain that we Americans can indeed thrive in this world.

中国やインドなどのアジア諸国のイノベーションは、資本市場が栄えないと成功しないだろう。また、リスクにさらされる個人投資家を保護する法律ができないうちは、資本市場は栄えない。
chuugoku ya indo nado no ajia shokoku no inobeeshon wa, shihon ichiba ga sakaenai to seikou shinai darou. mata, risuku ni sarasareru kojin toushika o hogo suru houritsu ga dekinai uchi wa, shihon ichiba wa sakaenai.
China and India and other Asian countries will not be successful at innovation until they have successful capital markets, and they will not have successful capital markets until they have rule of law which protects minority interests under conditions of risk.

栄える (sakaeru)

メキシコが栄えるための唯一の方法は、中国を底からではなく上から打ちのめすことができるような小売改革の戦略を持つことだ。
mekishiko ga sakaeru tame no yuiitsu no houhou wa, chuugoku o soko kara de wa naku ue kara uchinomesu koto ga dekiru you na kouri kaikaku no senryaku o motsu koto da.
In short, the only way for Mexico to thrive is with a strategy of reform retail that will enable it to beat China to the top, not the bottom.

グローバルに親密になって、共同作業の機会が出現したために、栄えている文化もある。
guroobaru ni shinmitsu ni natte, kyoudou sagyou no kikai ga shutsugen shita tame ni, sakaete iru bunka mo aru.
Some cultures thrive on the sudden opportunities for collaboration that this global intimacy makes possible.

Meaning in other languages:

Chinese: 繁荣 (fánróng)
Korean: 번창하다 (beonchanghada)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 源 (minamoto)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 措置 (sochi)