Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 指摘 (shiteki)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 指摘 (shiteki)

Kana: してき
Kanji: 指摘
Romaji: shiteki

Type: Noun, するverb
Meaning: pointing out, identification
JLPT level: N1

Example sentences:

父は、長続きする会社は自らを再発明するものだ、と指摘しました。
chichi wa, nagatsuzuki suru kaisha wa mizukara o saihatsumei suru mono da, to shiteki shimashita.
My father pointed out that lasting companies know how to reinvent themselves.

選挙期間中、週に何度か妻から指摘を受けたように、とにかくまともなことではなかったのだ。
senkyo kikan chuu, shuu ni nando ka tsuma kara shiteki o uketa you ni, tonikaku matomo na koto de wa nakatta no da.
As my wife pointed out to me several times a week during the campaign, it just wasn’t normal.

指摘 (shiteki)

彼はまさに我々の最重要課題の一つを指摘した。
kare wa masa ni wareware no saijuuyou kadai no hitotsu o shiteki shita.
He had just put his finger on one of our biggest challenges.

緊迫した状態で演説の準備を進めていたとき、誰も指摘しなかったのはなぜなのだ?
kinpaku shita joutai de enzetsu no junbi o susumete ita toki, daremo shiteki shinakatta no wa naze na no da.
Why did no one stand up and speak out during the intense hours we worked on the speech?

Meaning in other languages:

Chinese: 指摘 (zhǐzhāi)
Korean: 지적 (jijeog)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 警戒 (keikai)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 対処 (taisho)