Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 拡大 (kakudai)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 拡大 (kakudai)

Kana: かくだい
Kanji: 拡大
Romaji: kakudai

Type: Noun, するverb
Meaning: magnification, enlargement, expansion, amplification
JLPT level: N3

Example sentences:

米国は数十年にわたり、平和努力に対して非生産的であるとして、入植地拡大には反対してきた。
beikoku wa suu juunen ni watari, heiwa doryoku ni tai shite hiseisanteki de aru toshite, nyuushokuchi kakudai ni wa hantai shite kita.
For decades the United States had opposed the expansion of settlements as counterproductive to peace.

開発された新たな技術はみんな、より新しい技術を開発する器具となり、だから一気に拡大するんです。
kaihatsu sareta arata na gijutsu wa minna, yori atarashii gijutsu o kaihatsu suru kigu to nari, dakara ikki ni kakudai surun desu.
Each new technology we invent becomes a tool with which to invent new technologies, and it snowballs.

拡大 (kakudai)

あいまいも明快のうちなのだ。あいまいな部分の意味をくもうとしたり、拡大解釈したり、縮約したりしないこと。
aimai mo meikai no uchi na no da. aimai na bubun no imi o kumou to shitari, kakudai kaishaku shitari, shukuyaku shitari shinai koto.
The fudge is part of the precision. Don’t try to interpret it, expand it, or contract it.

その解決策は、事業規模を拡大し、力を備えることだ。
sono kaiketsusaku wa, jigyou kibo o kakudai shi, chikara o sonaeru koto da.
The answer is by growing big, and growing powerful.

Meaning in other languages:

Chinese: 扩大 (kuòdà)
Korean: 확대 (hwagdae)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 交換 (koukan)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 得る (eru)