Advertisement

Learn JLPT N4 Vocabulary: 役に立つ (yaku ni tatsu)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 役に立つ (yaku ni tatsu)

Kana: やくにたつ
Kanji: 役に立つ
Romaji: yaku ni tatsu

Type: Verb
Meaning: to be helpful, to be useful
JLPT level: N4

Example sentences:

お金が教育の役に立つのはまちがいないし、そうでなかったら、どうして親たちは、多額のお金を払って資金がたっぷりある郊外の学区に住もうとするのか?
okane ga kyouiku no yaku ni tatsu no wa machigai nai shi, sou denakattara, dou shite oyatachi wa, tagaku no okane o haratte shikin ga tappuri aru kougai no gakku ni sumou to suru no ka?
Money does matter in education, otherwise why would parents pay so much to live in well-funded suburban school districts?

相続財産は人生の終わりよりもはじまりに渡されたほうが役に立つ、と彼は考えている。
souzoku zaisan wa jinsei no owari yorimo hajimari ni watasareta hou ga yaku ni tatsu, to kare wa kangaete iru.
He believes that an inheritance is more helpful at the beginning of someone’s life than at the end.

わたしたちが、実際的に役に立つなにかを仕遂げることができるなどということは、かなり疑問だという気が、わたしにはします。
watashitachi ga, jissaiteki ni yaku ni tatsu nanika o shitogeru koto ga dekiru nado to iu koto wa, kanari gimon da to iu ki ga, watashi ni wa shimasu.
It seems to me highly problematical that we can accomplish anything of practical value.

わたしも、ほかの人間と同じように役に立つことができたのです。
watashi mo, hoka no ningen to onaji you ni yaku ni tatsu koto ga dekita no desu.
I was as good as anyone else.

Meaning in other languages:

Chinese: 有用 (yǒuyòng)
Korean: 도움이 된다 (doum-i doenda)

Learn JLPT N4 Vocabulary: 市民 (shimin)
Learn JLPT N4 Vocabulary: 浅い (asai)