Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 地区 (chiku)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 地区 (chiku)

Kana: ちく
Kanji: 地区
Romaji: chiku

Type: Noun, のadjective
Meaning: district, section, sector
JLPT level: N3

Example sentences:

2009年1月初め、ロケット弾攻撃を封じるためにイスラエル軍はガザ地区に侵攻した。
nisenkyuu nen ichigatsu hajime, rokettodan kougeki o fuujiru tame ni isuraerugun wa gaza chiku ni shinkou shita.
In early January 2009, the Israeli military invaded Gaza to stop the rocket attacks.

世界の各地域が、一つの街の地区だとしたら?
sekai no kaku chiiki ga, hitotsu no machi no chiku da to shitara.
What if regions of the world were like the neighborhoods of a city?

地区 (chiku)

こういう義務がほかの義務と衝突することがあることも理解している。たとえば、字が読めないスラム地区の子供たちに対する義務と、将来負担を背負わせることになるまだ生まれていない子供たちに対する義務の、どちらを取るかといった問題だ。
kou iu gimu ga hoka no gimu to shoutotsu suru koto ga aru koto mo rikai shite iru. tatoeba, ji ga yomenai suramu chiku no kodomo-achi ni tai suru gimu to, shourai futan o seowaseru koto ni naru mada umarete inai kodomotachi ni tai suru gimu no, dochira o toru ka to itta mondai da.
But I also understand that there will be times when these obligations collide with other obligations—the obligation to inner-city children who are unable to read, say, or the obligation to children not yet born whom we are saddling with debt.

ドイツ軍は、最も敵の抵抗の少ない地区沿いの戦略的な突破に成功したほか、いまや戦術的な防御の利点を活用しつつあった。
doitsugun wa, motto mo teki no teikou no sukunai chiku zoi no senryakuteki na toppa ni seikou shita hoka, imaya senjutsuteki na bougyo no riten o katsuyou shitsutsu atta.
To the advantage which the Germans had gained by their strategic penetration along the line of least resistance was now added the advantage of tactical defense.

Meaning in other languages:

Chinese: 地区 (dìqū)
Korean: 지구 (jigu)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 勘定 (kanjou)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 数 (kazu)