Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 回避 (kaihi)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 回避 (kaihi)

Kana: かいひ
Kanji: 回避
Romaji: kaihi

Type: Noun, するverb
Meaning: evasion, avoidance
JLPT level: N1

Example sentences:

最終的に、上院の危機は回避された。いや、とりあえず先延ばしになった。
saishuuteki ni, jouin no kiki wa kaihi sareta. iya, toriaezu sakinobashi ni natta.
In the end, the crisis in the Senate was averted, or at least postponed.

彼は、35パーセントという上限を回避するために、1992年3月の国債発行の際に顧客名義で入札を偽装し、入手した国債を会社の口座に隠した。
kare wa, sanjuugo paasento to iu jougen o kaihi suru tame ni, sen kyuuhyaku kyuujuu nen sangatsu no kokusai hakkou no sai ni kokyaku meigi de nyuusatsu o gisou shi, nyuushu shita kokusai o kaisha no kouza ni kakushita.
To get around the thirty-five percent limit, at the March 1992 Treasury auction he had entered a fake bid in the name of a customer and stashed the bonds he got in the company’s account.

回避 (kaihi)

将軍たちとしてはとても信じられなかった。彼らは、戦争の危険を回避するため、ヒトラーと領袖を捕える反乱を計画した。
shouguntachi toshite wa totemo shinjirarenakatta. karera wa, sensou no kiken o kaihi suru tame, hitoraa to ryoushuu o toraeru hanran o keikaku shita.
The generals were so far from being reassured that they plotted a military revolt, to avert the risk of war by arresting Hitler and the other leaders.

この時点が、北進を打ち切って引き返し、中国軍との戦争拡大を回避する最後のチャンスだった。
kono jiten ga, hokushin o uchikitte hikikaeshi, chuugoku gun to no sensou kakudai o kaihi suru saigo no chansu datta.
This was the last chance to break off the drive north, move back, and avoid a larger war with the Chinese.

Meaning in other languages:

Chinese: 回避 (huíbì)
Korean: 회피 (hoepi)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 独裁 (dokusai)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 動員 (douin)