Advertisement

Learn JLPT N2 Vocabulary: 各地 (kakuchi)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 各地 (kakuchi)

Kana: かくち
Kanji: 各地
Romaji: kakuchi

Type: Noun, のadjective
Meaning: every place, various places
JLPT level: N2

Example sentences:

我々の仕事は、明日の朝、このすばらしいビルに世界各地から多くの人が訪れたとき、ビルがぴかぴかに光るほどきれいで美しい状態であるようにすることです。
wareware no shigoto wa, asu no asa, kono subarashii biru ni sekai kakuchi kara ooku no hito ga otozureta toki, biru ga pikapika ni hikaru hodo kirei de utsukushii joutai de aru you ni suru koto desu.
Our job is to make sure that tomorrow morning when people from all over the world come to this wonderful building, it shines, it is clean, and it looks great.

アメリカ各地の無数の通りと学校と図書館に彼女の名が冠されるだろう。
amerika kakuchi no musuu no toori to gakkou to toshokan ni kanojo no na ga kansareru darou.
Countless streets, schools, and libraries across America will no doubt bear her name.

各地 (kakuchi)

このように一見、欠かせないと思えるものも、出現した時期は比較的新しい。世界各地に散らばる数十億もの人間は、いまも伝統的な生活様式を部分的に維持しているのである。
kono you ni ikken, kakasenai to omoeru mono mo, shutsugen shita jiki wa hikakuteki atarashii. sekai kakuchi ni chirabaru suujuu oku mo no ningen wa, ima mo dentouteki na seikatsu youshiki o bubunteki ni iji shite iru no de aru.
All of those seeming necessities are relatively new, and billions of people around the world today still live in partly traditional ways.

世界各地のデルの工場の周囲には、部品を供給する各サプライヤーのロジスティックス・センターがある。
sekai kakuchi no deru no koujou no shuui ni wa, buhin o kyoukyuu suru kaku sapuraiyaa no rojisutikkusu sentaa ga aru.
Surrounding every Dell factory in the world are these supplier logistics centers.

Meaning in other languages:

Chinese: 到处 (dàochù)
Korean: 각지 (gagji)

Learn JLPT N2 Vocabulary: 宣伝 (senden)
Learn JLPT N2 Vocabulary: 歳 (sai)