Advertisement

Learn JLPT N1 Vocabulary: 到達 (toutatsu)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 到達 (toutatsu)

Kana: とうたつ
Kanji: 到達
Romaji: toutatsu

Type: Noun, するverb
Meaning: reaching, attaining, arrival
JLPT level: N1

Example sentences:

そういったアイディアについて、かなりの報酬を受け取る。それで僕はまったく違うレベルに到達した。
sou itta aidia ni tsuite, kanari no houshuu o uketoru. sore de boku wa mattaku chigau reberu ni toutatsu shita.
For these ideas they will still pay pretty good money. It has actually taken me to a different level.

同時に、ガザ地区のハマスの手に流れ込んでいるロケット弾はますます近代化され、国境から遠く離れた場所からイスラエル国内に到達する能力を持っている。
douji ni, gaza chiku no hamasu no te ni nagarekonde iru rokettodan wa masumasu kindaika sare, kokkyou kara tooku hanareta basho kara isuraeru kokunai ni toutatsu suru nouryoku o motte iru.
At the same time, the rockets flowing into the hands of Hamas in Gaza are increasingly sophisticated and capable of reaching Israeli communities far from the borders.

到達 (toutatsu)

これで解決できると思う対策に到達したときには、それが本当に解決策なのか、それとも、将来に禍根を残す希望的観測なのか、自問自答しなければならない。
kore de kaiketsu dekiru to omou taisaku ni toutatsu shita tokiniha, sore ga hontou ni kaiketsusaku na no ka, sore tomo, shourai ni kakon o nokosu kibouteki kansoku na no ka, jimon jitou shinakereba naranai.
When you arrive at what you believe will be a solution, you have to then ask yourself if you have the real solution, or if you have just let wishful thinking set you up for more problems.

しかし、こういう線から、なにかに到達するとは、きみだって思ってはいないのだろう?
shikashi, kou iu sen kara, nani ka ni toutatsu suru to wa, kimi datte omotte wa inai no darou?
Don’t you think any of these lines will lead to anything?

Meaning in other languages:

Chinese: 达到 (dádào)
Korean: 도달 (dodal)

Learn JLPT N1 Vocabulary: 満たす (mitasu)
Learn JLPT N1 Vocabulary: 爆弾 (bakudan)