Advertisement

Learn JLPT N5 Vocabulary: 先生 (sensei)

Learn JLPT N5 Vocabulary: 先生 (sensei)

Kana: せんせい
Kanji: 先生
Romaji: sensei

Type: Noun
Meaning: teacher, master, doctor
JLPT level: N5

Example sentences:

わたしの日本語の先生はすごく優しいです。
watashi no nihongo no sensei wa sugoku yasashii desu.
My Japanese teacher is very kind.

先生、はっきり言ってください。私の病気はどれくらい重いのですか?
sensei, hakkiri itte kudasai. watashi no byouki wa dore kurai omoi no desu ka.
Doctor, give it to me straight. How serious is my illness?

アユミの音楽の才能は、よいピアノの先生を見つけてから開花した。
ayumi no ongaku no sainou wa, yoi piano no sensei o mitsukete kara kaika shita.
Ayumi’s musical talent blossomed when she found a good piano teacher.

わたしがいい論文を書き上げた、と英語の先生は言った。
watashi ga ii ronbun o kakiageta, to eigo no sensei wa itta.
My English teacher said I had crafted a fine essay.

Meaning in other languages:

Chinese: 先生 (xiānshēng)
Korean: 선생님 (seonsaengnim)

Learn JLPT N5 Vocabulary: 上手 (jouzu)
Learn JLPT N5 Vocabulary: 短い (mijikai)