Advertisement

Learn JLPT N3 Vocabulary: 代表 (daihyou)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 代表 (daihyou)

Kana: だいひょう
Kanji: 代表
Romaji: daihyou

Type: Noun, のadjective, するverb
Meaning: representative, representation, delegation, type, example, model
JLPT level: N3

Example sentences:

ドミニクが悪者だと言いたいわけではない。彼は政府の代表として言うべきことを言っただけだ。
domoniku ga warumono da to iitai wake de wa nai. kare wa seifu no daihyou toshite iu beki koto o itta dake da.
Dominique was in no way a bad man. He was reflecting the position of his government.

そういう選手たちが、オリンピックのときには故国へ帰り、アメリカで磨いた技術を活かして、母国の代表として戦う。
sou iu senshutachi ga, orinpikku no toki ni wa kokoku e kaeri, amerika de migaita gijutsu o ikashite, bokoku no daihyou toshite tatakau.
Those players go back and play for their national teams in the Olympics, using the skills they honed in America.

Learn JLPT N3 Vocabulary: 代表 (daihyou)

彼らは国民を代表する人々であり、我々は国民に奉仕する公僕だ。
karera wa kokumin o daihyou suru hitobito de ari, wareware wa kokumin ni houshi suru kouboku da.
They are the people’s representatives and we are the people’s servants.

じっさい、ほとんどの有権者はもはや自分の代表を選んでいるのではなく、逆に代表者が自分の投票者を選んでいると言っても過言でない。
jissai, hotondo no yuukensha wa mohaya jibun no daihyou o erande iru no de wa naku, gyaku ni daihyousha ga jibun no touhyousha o erande iru to itte mo kagon de nai.
Indeed, it’s not a stretch to say that most voters no longer choose their representatives; instead, representatives choose their voters.

Meaning in other languages:

Chinese: 代表 (dàibiǎo)
Korean: 대표 (daepyo)

Learn JLPT N3 Vocabulary: 莫大 (bakudai)
Learn JLPT N3 Vocabulary: 確実 (kakujitsu)